۴ راهکار برای اینکه به شغل رویایی خود دست یابید!

۱- چیزی را پیدا کنید که از آن لذت می برید!

اگر از شغلتان لذت ببرید، دیگر شغل محسوب نمی شود به معنای کاری که مجبور به انجام آن باشید. یکی از ابتدایی ترین قدمها در روند جستجوی شغل، حقیقتا باید سنجش و دریافتن این مسئله باشد که انجام چه کارهایی برایتان جذاب است. آیا شما طبیعتا اجتماعی هستید و از تعامل با انسانها لذت می برید؟ آیا تکنولوژی شما را به هیجان می آورد؟ و بسیاری پرسشهای دیگر که در ابتدا باید از خود بپرسید.

۲- در مهارت خود استاد شوید!

کارفرمایان افرادی را می جویند که نتایج درخشانی ایجاد کنند و تأثیرگذار باشند. بنابراین، با مطالعه بهترین منابع و تمرین کردن در مهارتی که دارید، به آنها ثابت کنید که توانایی و شایستگی لازم را برای شغل مورد نظر دارید. علاوه بر این، در دوره های آموزشی مرتبط با مهارت خود شرکت نمایید. شرکت در این دوره ها، نه تنها مهارتهای شما را تقویت می نماید، بلکه به طور ضمنی به کافرمایان آینده نشان می دهد که شما علاقمند به یادگیری هستید.

۳- ثابت کنید که فراتر از آنچه که از شما درخواست می گردد انجام خواهید داد!

ارائه توانایی شما برای از پیش برنامه ریزی کردن مسائل، به جای تنها واکنشی بودن نسبت به مسائل، شما را از دیگر کاندیداها جدا می نماید.

۴- حقوقتان را به نحوه عملکردتان نسبت دهید !

زمانیکه در مورد حقوقتان صحبت می کنید، به کارفرمایتان یادآور شوید که چه قابلیتهایی دارید و چه تفاوتهایی می توانید ایجاد کنید و توضیح دهید که چرا حقوقی که درخواست می نمایید، ارزش پرداختن دارد. اما فراموش نکنید که مهم است که در ابتدا تحقیق و بررسی نمایید و نسبت به کارهایی که می توانید برای آن شرکت انجام دهید اطمینان حاصل نمایید.