Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱

شما می توانید همکارانتون در تیم منابع انسانی را برای همکاری در فرآیند های استخدامی به سیویتو اضافه کنید و برای هرکدام نقشی در نظر بگیرید و سطح دسترسی هرکدام را تعیین کنید.


فرآیند استخدام یک فرآیند تیمی است.

شما می توانید افراد تیم منابع انسانی را به نرم افزار سیویتو اضافه کنید تا در روند استخدام شرکت کنند.
هم چنین می توانید مدیران دپارتمان های مختلفی که برای استخدام نیروی انسانی اعلام نیاز کردند را به سیویتو اضافه کنید تا در روند ارزشیابی فنی متقاضیان که یکی از مهمترین بخش های فرآیند اتخدام است شرمت کنند.


تعیین سطح دسترسی

برای هرکدام از اعضای تیم استخدام می توانید یک نقش در نظر بکیرید و با توجه به آن افراد سطوح دسترسی متفاوتی خواهند داشت.

  • مدیر سیستم
  • مصاحبه گر
  • هماهنگ کننده
  • مسئول استخدام
 

 

 
آخرین مطالب وبلاگ
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]