Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱

مهمترین بخش نرم افزار مدیریت فرآیند استخدام سیویتو مدیریت و ارزشیابی رزومه است. 

 

 

مدیریت رزومه

 

رزومه های آپلود شده همه در یکجا به شما نمایش دهده می شود. سیویتو به شما کمک می کند که حجم بالای رزومه ها

 

 

فیلتر رزومه ها:

 

شما می تواندی براساس پارامترها مختلف رزومه ها را فیلتر کنید:

 

 

مراحل فرآیند استخدام

منابع ورودی رزومه ها

تگ

  • رنگ
  • تاریخ
  •  

تفکیک رزومه ها:

 

 

  • می تواند رزومه های هر شغل را جداگانه ببینید

  • مراحل استخدام هر شغل در یک نگاه:

  • می توانید تمام مراحل یک شغل را بل رزومه های آنها در یک نگاه ببینید و با “درگ و دراپ” مراحل آن را تغییر دهید

     

ارزشیابی رزومه:

 

با کلیک بر روی هر متقاضی می توانید کارت ساخته شده برای آن را مشاهده کنید. تمام اطلاعات مربوط به کارجو در این کارت تجمیع شده است.

 

 

امتیاز دهی:

 

تمام تیم منابع انسانی با توجه به سطح دسترسی خود می توانند به هرکدام از شرایط احراز شغلی امتیاز دهند.

 

 

درج نظر:

 

تیم استخدام می توانند نظر خود در مورد هر کارجو را درج کنند و حتی نتایج مصاحبه های مختلف هم وارد نمایند تا افراد دیگر تیم بتوانند با دید باز تری امتیاز دهی کنند

 

 

تعریف کار:

 

برای افزایش کار تیمی، می توانید برای یکدیگر کار تعریف کنید.

 

با کار تیمی و خرد جمعی می توانید از استخدام اشتباه دور بمانید

 

آخرین مطالب وبلاگ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]