Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱

شما در این ویدئو خواهید آموخت که چگونه در قسمت تنظیمات فرآیند استخدام و قالب ایمیل برای ارسال خودکار را شخصی سازی کنید.

 

شخصی سازی فرآیند استخدام

 

هر سازمانی استراتژی مختلفی از نشر آگهی استخدامی تا استخدام نهایی خواهد داشت. شما می توانید این مراخل را در سیویتو وارد و مدیریت کنید.

شما در قسمت تنظیمات می توانید مراحل پیشفرض سازمان خود را پیاده سازی کنید. ولی سیویتو به شما این امکان را میدهد این فرآیند پیشفرض را به ازای هر شغل تغییر دهید.

شما می توانید:

 

 

۱. اضافه کردن مرحله جدید:

 

شما می توانید با توجه به استراتژي سازمانتون مراحل اختصاصی سازمان را به سیویتو اضافه کنید.

 

 

۲. جابجای مراحل با”درگ و دراپ”:

 

به راحتی می توانید مراحل قیف استخدام خود را تغییر دهید.

 

 

۳. حذف مراحل فرآیند:

 

شما می توانید مراحل که دیگر کارایی ندارند و یا هر دلیل دیگر، حذف و غیر فعال کنید.

 

 

طراحی قالب ایمیل:

 

می توانید به ازای هر مرحله ایمیلی طراحی کنید تا با ورود کارجو به آن، یک ایمیل خودکار برای کارجو ارسال شود. 

شما می توانید:

از متغیرهای متفاوت استفاده کنید
امکان پیوست فایل
امکان ارسال پرسشنامه
زمانیندی ارسال

 

آخرین مطالب وبلاگ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]