مهمترین سؤالات مصاحبه تلفنی
ویژه

در مصاحبه تلفنی چه سؤالاتی بپرسیم؟ | مهمترین سؤالات مصاحبه تلفنی

اصول مصاحبه تلفنی مصاحبه تلفنی معمولاً قبل از مصاحبه حضوری صورت می‌گیرد و به نوعی یک مصاحبه اولیه برای تأیید یا رد ابتدایی و به طور کلی ارزیابی کارجویان و متقاضیان قبل از استخدام محسوب می‌شود، به همین دلیل در بسیاری از موارد این نوع مصاحبه بسیار حائز اهمیت است.  مهمترین قسمت یک مصاحبه تلفنی  تعداد سؤالات و نوع سؤالاتی است که شما از فرد مصاحبه‌شونده می‌پرسید، زیرا به وسیله برخی از سؤالات مصاحبه تلفنی می‌توانید مهمترین ویژگی‌های شخصیتی فرد را ارزیابی کنید و آن را با شرایط شغلی خود مطابقت دهید. از طرف دیگر چون در مصاحبه تلفنی نمی‌توانید…

مصاحبه استخدامی
ویژه

مهمترین سوالات مصاحبه حضوری برای کارفرمایان

سوالات مصاحبه حضوری یک مصاحبه‌‌ی شغلی موفق نیاز به پرسیدن سوالات صحیح، علمی و دقیق دارد. مصاحبه حضوری همان قدر که برای کارجویان اهمیت دارد و ممکن اسن مسیر زندگی آن‌ها را تغییر می‎دهد برای کارفرمایان هم اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که هزینه آموزش و استخدام نیروی انسانی برای کارفرمایان بسیار قابل توجه است. اگر در جست و جوی کارمندی هستید که علاوه بر داشتن دانش و مهارت با رفتارها و فرهنگ سازمانی شما موافق باشد باید چارچوب جامعی برای سوالات مصاحبه حضوری طراحی کنید. باید بتوانید یکسری سوالات مطابق آگهی شغلی مد نظرتات تهیه و آماده کنید.  بهترین روش استخدام:…