روابط عاطفی در محیط کار
ویژه

روابط عاطفی در محیط کار را چگونه مدیریت کنیم؟

روابط عاطفی در محیط کار افراد زیادی در محل کار با شریک عاطفی خود آشنا می‌شوند با این حال روابط عاطفی در محیط کار اغلب شرایط ناراحت‌کننده‌ای را برای طرفین و همچنین همکارانشان ایجاد می‌کند. برخی شرکت‌ها حتی سیاست‌های صریح و روشنی در برابر روابط احساسی در محیط کار دارند. آیا به این فکر کرده‌اید که اگر روزی به همکارتان علاقه‌مند شده و بخواهید این رابطه را جدی‌تر ادامه دهید، چه می‌شود؟ آیا آشکارا آن را ابراز می‌کنید؟ آیا هدف کاری خود را نادیده گرفته و چیزی که برای زندگی شخصی شما بهتر است را انتخاب می‌کنید؟ در ادامه با…