استخدام از طریق معرفی کارکنان فعلی
ویژه

بهترین روش استخدام | استخدام از طریق معرفی کارکنان فعلی

بهترین روش استخدام، جذب نیرو از طریق Referral employee آیا میدانید بهترین روش استخدام برای جذب نیرو کدام است؟  شاید باورکردنی نباشد اما استخدام از طریق معرفی کارکنان فعلی بهترین روش استخدام و یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جذب و استخدام صحیح است. شما می‌توانید از طریق ایجاد انگیزه برای کارکنان فعلی خود از آن‌ها بخواهید تا در اطراف خود جست‌وجو کرده و بهترین استعدادها را به شما معرفی کنند. در نظر داشته باشید که در حال حاضر اکثر شرکت‌ها از این شیوه استخدام کارمند استفاده می‌کنند. و به نوعی به شیوه محبوب آن‌ها تبدیل شده است. زیرا استخدام از…