مدیریت استرس منابع انسانی در زمان شیوع کرونا
ویژه

مدیریت استرس کارمندان در زمان شیوع ویروس کرونا

وظایف مدیران در مدیریت استرس منابع انسانی و کارمندان ناشی از ویروس کرونا از آنجا که تعداد موارد COVID-19 در سراسر جهان رو به افزایش است ، استرس و اضطراب پیرامون ویروس هم افزایش یافته است. شركت‌ها در سرتاسر جهان در حال انجام اقدامات پیشگیرانه و اضطراری برای كمك به كاهش سرعت شیوع این بیماری، كاهش موارد بروز در جامعه و حمایت از تلاش‌ها برای حفاظت از سلامت عمومی، هستند. از آنجا که بیشتر متخصصان شاغل یک سوم از وقت خود را در محل کار می گذرانند ، کارفرمایان بهترین اشخاص برای حمایت ذهنی و مدیریت استرس منابع انسانی سازمانشان…