محاسبه هزینه استخدام
ویژه

هرآنچه درباره هزینه استخدام باید بدانید

محاسبه هزینه جذب نیروی انسانی محاسبه هزینه استخدام بسیار حائز اهمیت است مسلماً هزینه استخدام مهمترین معیار برای تجزیه‌وتحلیل یک استعداد بوده و بسیار حائز اهمیت است، زیرا وقتی بدانید هزینه جذب پرسنل چقدر است بهتر می‌توانید تصمیم بگیرید که بودجه استخدام خود را کجا سرمایه‌گذاری کنید. این تصمیمات استراتژیک در استخدام به‌طور بالقوه می‌تواند سبب صرفه‌جویی در هزینه شرکت و جذب نامزدهای بهتر شود. دانستن هزینه استخدام متقاضی به شما کمک می‌کند تا نرخ بازگشت سرمایه(ROI) در استخدام را به اثبات رسانید. با محاسبه هزینه استخدام و ردیابی تمامی هزینه‌ها در طول استخدام می‌توانید به کارآمدترین روش برای تخصیص…